Karyawan 2018 / 2019

0ec0993b-8e79-4d44-b145-2d7fdee53a5b_edi

Atas dari kiri:

Suhailah Sulaiman, Safiyah Salmi Othman, Farah Adibah Johari, Siti Rosniah Md Isa, Nadya, Nur Amirah Amirrudin
 

Bawah dari kiri:

Khairil Bahri Kamal, Zulhaqem Zulkifli, Muhammad Haziq Mohammed Shahrin